Historische lens
Breng het verleden tot leven
MTD week 1, les 1
YouTube
Wie graag eerst een video kijkt, dat kan.
Wie graag eerste een video kijkt, dat kan. Nu nog het origineel uit de SAP-cursus met Nederlandse ondertiteling, straks wellicht ook een Nederlandse variant.
In dit project maken we een vergrootglas waarmee je op een foto terug kan kijken in de geschiedenis. Snap maakt het ons makkelijker met een bijzonder penblok paste on ... waarmee we een afbeelding op een sprite kunnen plakken.
blok om beeld op sprite of achtergrond te plakken
In dit project werken we met twee sprites, de eerste noemen we afbeelding en die krijgt ons fotomateriaal als uiterlijken. De tweede noemen we vergrootglas, die krijgt als uiterlijk een zwarte cirkel. Voor beeldmateriaal kun je bijvoorbeeld de Parool serie Déjà Vu gebruiken.
 • Open een nieuw Snap!-project en bewaar dat als W1U1-HistorischeLens.
 • Zet de taal op Nederlands
 • Hernoem de eerste sprite naar afbeelding
 • Maak een nieuwe sprite met naam vergrootglas
Als je de namen verandert ben je vlakbij het vinkje waarmee je kunt voorkomen dat je sprites per ongeluk versleept worden. .
 • Vink voor beide sprites versleepbaar uit
 • Teken voor het vergrootglas als uiterlijk een zwarte cirkel, geef dat uiterlijk een naam, bijvoorbeeld zwart
Voor het uiterlijk van de sprite afbeelding moeten we foto's importeren, of makkelijker: slepen naar het uiterlijkvenster van de sprite afbeelding
 • Zoek, bijvoorbeeld op eerder genoemde Déjà Vu site, twee afbeeldingen en bewaar die op je computer
 • Hernoem eventueel de afbeeldingen en sleep ze naar het uiterlijkvenster van de sprite afbeelding
Hiermee zijn alle ingrediënten aanwezig, de rest gaan we doen met code. Het idee is dat we een van de twee afbeeldingen in beeld hebben en dat we het vergrootglas voorzien van beeld uit de andere afbeelding. Als het vergrootglas versleept wordt, dat we ook met code doen, vraagt het vergrootglas met het bericht update om een nieuw beeld.
 • Bouw de code voor het vergrootglas
Deze code zal het vergrootglas de muis laten volgen, tenminste als de muis ingedrukt wordt. Het signaal update, bedoeld voor de afbeelding, vindt nu nog geen weerklank.
 • Bouw de code voor de sprite afbeelding
Test je code full screen. Wow!

Probeer meer

Snap je hoe het werkt? Dan ben je klaar om eigen varianten te gaan maken. Je zou bijvoorbeeld meerdere paren foto's als uiterlijk kunnen importeren en dan steeds een ander paar actief kunnen maken. De opdracht volgend uiterlijk werkt dan niet meer, je moet preciezer beschrijven welke uiterlijken bij update worden gebruikt. Bij bijvoorbeeld vier uiterlijken wil je dat er òf 1-2-1-2-1 … òf 3-4-3-4-3… gewisseld wordt. Deze blokken kunnen je daarbij helpen:
 • Dit Snap!-project heeft een heleboel paren foto's van gletsjers. Het is tamelijk verontrustend om te zien dat klimaatverandering zorgt voor steeds minder ijs. Pas het aan zodat steeds andere paren foto's vergeleken worden.
Op dit moment verspringt het vergrootglas als je er niet in het midden op klikt. Dat komt doordat het ga naar muisaanwijzer blok het midden van het vergrootglas naar de muisaanwijzer verplaatst. Om daarvoor te corrigeren is het handig om die verschuiving te bewaren in een variabele.
 • Bouw een variant waardoor het vergrootglas niet meer verspringt. De volgende blokken kunnen daarbij goed van pas komen
Je bent natuurlijk niet beperkt tot afbeeldingen van het internet. Als je een webcam hebt kun je met het camerasymbool ook direct foto's als uiterlijk maken.
 • Probeer eens iets anders, bijvoorbeeld een foto van jezelf met een foto van je lievelingsdier (zorg dat ogen en mond een beetje uitgelijnd zijn). Je kunt ook de vorm van vergrootglas veranderen.
 • Als je maar één foto hebt, kun je als tweede uiterlijk iets volledig zwarts nemen. Maak op deze manier een zaklamp

Testopgaven

1 Wat doet het paste on-block?
 • Het voegt een nieuw uiterlijk toe in het uiterlijkenvenster
 • Het stempelt een sprite op de zichtbare delen van een andere sprite
 • Het kopieert alle blokken van een sprite naar een andere sprite
 • Het wisselt naar het uiterlijk Alonzo
2 Welke knop behoed je voor het met de muis verplaatsen van de sprite?
3 Hoe kan je in Snap! een perfecte cirkel tekenen?
 • Alle cirkels zijn in Snap! vanzelf perfect
 • Door invoer van kwastmaat en vervolgens klikken op cirkel-gereedschap
 • Door de hoofdlettertoets ingedrukt te houden tijdens tekenen met ellips-gereedschap
 • Door de returntoets ingedrukt te houden tijdens tekenen met ellips-gereedschap
4 De regenboogsprite is op Alonzo geplakt. Welke opdracht kan Alonzo gebruiken om zijn eigen uiterlijk terug te krijgen?
Last modified 8mo ago
Copy link