Laat je horen
Gebruik je stem voor een eenpersoons koor
Wie graag eerst een video kijkt, dat kan. Nu nog het origineel uit de SAP-cursus met Nederlandse ondertiteling, straks wellicht ook een Nederlandse variant.
In dit project gaan we met geluid aan de slag. We maken eerst een metronoom om de maat aan te geven. Daarna maken we een geluidsopname en spelen die af met code.
 • Open een nieuw Snap!-project en sla het op als W1U2-LaatJeHoren
 • Hernoem de sprite naar metronoom
 • Teken als nieuw uiterlijk voor de metronoom een dikke horizontale streep
 • Nog in de paint editor verplaats je het middelpunt met het centreer-gereedschap
Wat we nu willen is dat deze stok de maat gaat aangeven. We kiezen daarvoor twee standen, 45 graden en -45 graden bijvoorbeeld, die afgewisseld gaan worden met steeds één tel pauze.
 • Maak van de stok een metronoom met de volgende blokken
 • Gebruik het blok
  om de metronoom in een voor jou prettig tempo te zetten
Bij geluid is tijd erg belangrijk. Een onbedoelde pauze omdat de computer nog even bezig is klinkt erg storend. Snap! heeft een zogenaamde turbo mode en het is belangrijk dat je die bij geluidsprojecten aanzet. Dat kan op twee manieren: door op de groene vlag te klikken met de hoofdlettertoets ingedrukt, of met een blok uit de categorie waarnemen
Een blok om verschillende instellingen aan of uit te zetten
 • Zet je project in turbo mode
Iedere sprite heeft naast scripts en uiterlijken ook geluiden. Wanneer je de tab geluiden kiest zie je rode knop om met een opname een geluid toe te voegen. Dit gaat alleen werken op een computer met een microfoon. Als alternatief kun je ook een geluid van je computer importeren met import uit het file menu (
) of net als bij de afbeeldingen in Historische lens door een geluid naar het tabblad geluiden te slepen.
 • Zet je metronoom aan en maak een opname van een regel uit een canon zoals Vader Jacob, Row Row Row Your Boat. ALs je computer geen microfoon heeft dan is dit het makkelijkst met een dicteer app op je telefoon (die je vervolgens naar jezelf mailt zodat je het op de computer beschikbaar krijgt als bestand).
 • Hernoem je opname naar bijvoorbeeld Vader Jacob
 • Onderzoek alle eigenschappen van je opname met het volgende blok
Allerlei eigenschappen van een geluid
Een sample is een getal tussen -1 en 1 dat aangeeft of een speaker (of je trommelvlies) helemaal ingedrukt is (-1) of juist helemaal de andere kant op uitslaat (1). De sample rate is het aantal keer per seconde dat een sample genomen wordt. Voor CD kwaliteit is het gebruikelijk om iedere seconde 44100 samples te nemen. Een korte opname zoals een regel VaderJacob is dan al snel een miljoen samples!
 • Hoe klinkt de opname als je voor het afspelen een andere sample rate kiest?
Als je in de maat gezongen hebt kun je nu met drie blokken een mooie canon maken. Probeer dat!

Probeer meer

 • Maak een extra sprite, noem die zanger(es)
 • Verhuis de geluidsopname en de code voor geluidsafspelen naar die nieuwe sprite. Dat kan door het slepen van scripts en geluidsopname naar de nieuwe sprite . Nadat je gecontroleerd hebt dat de nieuwe sprite inderdaad geluid en script heeft ontvangen, kun je ze verwijderen bij de Metronoom-sprite
 • Maak nog een extra sprite en laat die een tweede stem zingen in je canon
 • Geef de sprites meer uiterlijken zodat je ze bij zingen kunt animeren. Je kunt ook animeren met de effect-blokken uit de categorie uiterlijken of met blokken uit de categorie bewegen. Om in de maat van de muziek te blijven gebruik je
  en niet
  . Andere blokken die van pas komen zijn
  en
  . Met het zwarte driehoekje kun je kiezen tussen uiterlijken via hun naam, maar je mag er ook een variabele of een sommetje in plakken:
Stereofonie, kortweg stereo, geeft de illusie van ruimtelijk geluid door ten minste twee onafhankelijke geluidskanalen naar aparte luidsprekers te sturen. Binnen Snap kun je de balans tussen linker en rechter luidspreker aangeven met een getal tussen -100 en 100.
 • Experimenteer met balansblokken om ruimtelijkheid in je geluid te krijgen

Testopgaven

1 Welk gereedschap kun je gebruiken om het draaipunt van een sprite te wijzigen?
2 Standaard hebben sprites de richting 90 graden (naar rechts of Oost), hoe kun de richting veranderen in omhoog?
 • Door de sprite naar de voorgrond te brengen
 • Door de sprite te richten naar 0 graden
 • Door de sprite te richten naar -90 graden
 • Door na rechts-klik op sprite te kiezen voor pivot
3 Wat is de invloed voor geluidblokken als we Turbo Mode aanzetten?
 • Geen invloed, Turbo Mode werkt allen voor beweegblokken
 • Voorkomt dat de gebruiker het project kan beïnvloeden tijdens de uitvoering
 • Speelt de noten supersnel zonder dat toonhoogte wijzigt
 • Verbetert het rekenen met tijd waardoor de tijdsduur van tellen preciezer is
4 Hoe noemen we een op z'n kop staande slinger die musici helpt door in het goede tempo heen en weer te gaan?
 • Metromoon
 • Metrodome
 • Metrognoom
 • Metronoom
Last modified 1yr ago
Copy link