Laat je zien
Een betoverde spiegel
Wie graag eerst een video kijkt, dat kan. Nu nog het origineel uit de SAP-cursus met Nederlandse ondertiteling, straks wellicht ook een Nederlandse variant.
Deze laatste les van week 1 ga je leren om videobeeld te bewerken. Video wordt gecreëerd door afbeeldingen die snel na elkaar vertoond worden. Snap heeft ook daar handige blokken voor.
De videoblokken staan niet standaard aan. We beginnen met tussen de blokken in Waarnemen (Eng. Sensing) te zoeken naar
 • Open een nieuw Snap!-project en bewaar dat als W1U5-LaatJeZien
 • Zet de webcam aan met bovengenoemd blok. Door te klikken op het zeshoekige invoer–vak kun je wisselen tussen aan
  en uit
 • Het blok werkt pas nadat je het uitvoert, klik zonodig op het blok en bewonder het resultaat
Het videobeeld ziet er wat wazig uit, dat is omdat het doorzichtig is en je ook de witte achtergrond een beetje ziet. De mate van doorzichtigheid kun je beinvloeden met een ander blok uit de categorie Waarnemen.
 • Probeer het blok
  en probeer ook andere getallen dan 50.
 • Pro tip: je kunt ook een blok dat een getal rapporteert als invoer gebruiken, bijvoorbeeld
  of
Er is ook een blok dat meet hoeveel het beeld wijzigt, waarbij je kunt kiezen of er in het hele beeld naar beweging wordt gezocht of alleen op de plek waar je sprite zich bevindt:
en
 • Probeer dat blok uit. Als je het lastig vind om tegelijk te bewegen en op het blok te klikken kun je het ook inpakken in een herhaalblok, bijvoorbeeld zo:
Met deze drie video blokken kunnen we van elke sprite een magische spiegel maken. De sprite heeft nu nog een eenvoudig pijltje als uiterlijk maar dat kunnen we wijzigen in iets dat meer op een spiegel lijkt. Ik heb bijvoorbeeld een hart getekend, je kunt ook een uiterlijk importeren.
Als we de video stil zouden kunnen zetten zouden we een afbeelding zien: het beeld op het moment dat we de video stopten. Zo'n afbeelding noemen we een (video-)still of een snapshot. Het blok dat we eerder gebruikten om beweging te detecteren heeft ook een mogelijkheid zo'n snapshot te maken. Het rapporteert het beeld dat samenvalt met de sprite:
Dat beeld kunnen we als kostuum gebruiken
en als we dat dan steeds opnieuw doen zal op mijn spiegel steeds de video te zien zijn
 • Geef de sprite een groter uiterlijk door iets te tekenen of te importeren, verander ook de naam in iets dat meer betekent dan "Object", bijvoorbeeld "Magische spiegel".
 • Probeer de zojuist genoemde blokken uit
 • Wat gebeurt er als je de videotransparantie op 100 zet, volledig transparant?
Merk op dat het kostuum van je sprite gemaakt met een videobeeld geen transparantie heeft, zou je dat wel willen dan kun je denken aan een van de grafische effecten die je sprite kunt meegeven, voor transparantie kies je spook :
 • Zorg dat je spiegel steeds het actuele videobeeld toont (zie de herhaal-lus boven) en probeer nu allerlei effcten uit met verschillende waardes.
 • Als je het te rommelig vindt worden is er een handige reset :
We willen nu gebruik gaan maken van de waargenomen videobeweging. Als er meer beweging is dan een ondergrens die we zelf kiezen ...
dan kunnen we de sprite in de richting van die beweging laten gaan
Als we dat inpakken in een herhaal blok en voor de zekerheid een
toevoegen kunnen we proberen onze spiegel met oogbewegingen te sturen.

Probeer meer

Met
kun je stukken script koppelen aan toetsen op het toetsenbord.
 • Voeg scripts toe die grafische effecten op je magische spiegel veranderen met een druk op een toets.
 • Zorg ook voor een script waarmee je met een toets alle grafische effecten weer ongedaan kan maken.
 • Maak een variant van je project historische lens (W1U1-HistorischeLens-variant) zodat je de lens kan bewegen met met de video beweging en video richting op de achtergrond.
Met klonen
met je een platte kopie van een object maken, inclusief scripts, uiterlijken, geluiden en variabelen. De klonen verdwijnen als je op het rode stoplicht klikt of wanneer je daar met het blok
opdracht toegeeft.
Het blok
wordt één keer uitgevoerd als de kloon wordt gemaakt
 • Probeer met klonen een gebroken spiegel te maken
 • Maak eventueel gebruik van het blok hieronder waarbij je kiest voor een willekeurige draai

Testopgaven

1 Hoe noem je het wanneer een computer de echte wereld mengt met een virtuele wereld, vaak door het combineren van een live videobeeld met .door computer gegenereerde beelden?
 • Cybercrime of Darknet
 • Mixed Reality of Augmented Reality
 • Blockchain
 • Artificial Intelligence of Machine Learning
2 Hoe kun je het videobeeld op de achtergrond onzichtbaar maken zonder het uit te zetten?
3 Video wordt gemaakt met losse beelden. Hoe kun je een zo'n stilstaand beeld gebruiken als uiterlijk?
4 Met welke knop of met welk blok kun je voorkomen dat een sprite in alle richtingen draait, en in plaatst daarvan alleen zich naar links en rechts kan richten?
Last modified 8mo ago
Copy link