Schrijf tekst
Een oneindig doorlopende zin
Wie graag eerste een video kijkt, dat kan. Nu nog het origineel uit de SAP-cursus met Nederlandse ondertiteling, straks wellicht ook een Nederlandse variant.
In dit project maken leren we om willekeurige tekst op te hakken in losse letters die we een voor een op het scherm schrijven. We werken met een oneindig lange zin die te beschrijven is door:
Ik kwam eens een heel bijzonder iemand tegen die zei: "
Die zin kan eindeloos achter elkaar geplakt worden.
In de categorie functies vind je allerlei blokken die met tekst te maken hebben, wij zijn nu speciaal geïnteresseerd in het blok dat tekst kan splitsen
De bruine stip staat voor een spatie, en daardoor splitst de tekst in woorden
  • Open een nieuw Snap!-project en bewaar dat als MC2CS-W1U3-SchrijfTekst
In het splits-blok kun je bij het zwarte driehoekje ook voor andere splitsing kiezen.
  • Experimenteer met het splits-blok. En onthou hoe je tekst splitst in een (lange) lijst van losse tekens.
Bij de penblokken vind je een blok om tekst te schrijven:
  • Wijzig tekst en grootte en verander de schrijfrichting met bijvoorbeeld
In het splits-blok kun je willekeurig lange teksten invoeren (zelf typen of door een tekst te kopiëren en te plakken). Om het overzichtelijker te houden is het goed idee de tekst in een variabele tekst te bewaren en dan verder met die variabelen.
  • Maak een variabele tekst aan en check of de volgende code werkt zoals je zou verwachten

Probeer meer

Werken met kleur

In een latere les gaan we dieper in op het gebruik van kleur in Snap!, maar niets weerhoud je ervan nu al te experimenten. Je kunt bijvoorbeeld de volgende blokken gebruiken:
De kleurenkiezer laat je na een klik op het gekleurde vierkantje kiezen uit heel veel kleuren
Met
kun je vier eigenschappen van een kleur (hue, saturation, brightness, transparency) instellen op het getal in het tweede invoerveld. Alle waarden tussen 0 en 100. Getallen buiten bereik worden gelijk aan de grenswaarde, behalve bij hue, daar gaat het als in een klok: 110 = 10.
Met
kun je op vergelijkbare wijze de huidige waarde veranderen.

Werken met toeval

Kleuren en tekstgrootte kunnen ook willekeurig ingesteld worden

Werken met vormen

Elke vorm die je met de pen kunt tekenen kun je ook gebruiken om een tekst langs te schrijven. Bijvoorbeeld veelhoeken volgens dit sjabloon
Bij de laatste voorbeelden komen allerlei functies wel van pas
Ter inspiratie sonnet 26 van Shakespeare in spiraalvorm

Testopgaven

1 Hoe kun je een tekst opsplitsen in een lijst van alle tekens in die tekst?
2 Wat is het resultaat van het volgende script?
3 Lijsten zijn binnen Snap! het samengestelde (aggregate) data type waarbinnen je zo ongeveer alles kunt bewaren. Wat kun je niet een lijst bewaren?
  • Blokken
  • Sprites
  • Andere lijsten
  • Muisaanwijzer
4 Welk script produceert het volgende resultaat?
Last modified 1yr ago