Zingen met je vingers
Werken met tekst en geluid

Introductie

Welkom bij de tweede les. Vandaag nemen we een stap verder met wat je in de eerste les gedaan en hebt geleerd. Laat me dit in context plaatsen. Wanneer we het hebben over de digitale transformatie, is digitaal daarin het sleutelwoord en dat is nu precies waar het deze week om draait. Wat betekent digitaal?
Het woord digitaal komt uit het Latijn en vrijvertaald betekend het de vingers van je hand, digitaal betekent daarnaast ook nog iets anders...getallen. In de eerste les van de tweede week hebben we je laten zien hoe je de ruwe bouwstenen van media kunt terugbrengen, abstraheren tot er alleen de getallen overblijven. Dit proces om context te verwijderen zodat we alleen de getallen over houden noemen we digitaliseren.
Wat is hier nu zo mooi aan?, naast dat je met getallen kunt rekenen. Kun je aan getallen een andere contexten gaan verbinden. Ter verduideliking, hieronder, zie je een afbeelding van de informatiepiramide.
Informatiepiramide
Deze piramide is eigenlijke de piramide van hoe kennisontwikkeling plaats vind. Kennis daar verstaan we onder de vaardigheid in kennen en kunnen, met als direct gevolg het vermogen te kunnen herkennen.
Kennis is opgebouwd uit stukjes informatie, kleine stukjes informatie in context geplaatst, Wanneer we de context weglaten houden we alleen informatie over. Verwijderen we op haar beurt de context uit informatie, houden we alleen de data. Wat overblijft zijn alleen de getallen.
Waarom doen we dit? Omdat getallen aan computers gegeven kunnen worden. Dat proces noemen we digitalisering, alles bestaat uit cijfers. De natuurkundige wet in het behoud van energie is ook van toepassing in de wet van behoud van informatie. Wanneer we context geven aan getallen krijgen de getallen een bedoeling. Vandaag gaan we zien wat er dan kan gaan gebeuren.
Van deze les kun je ook de orginele video met Nederlandse ondertiteling bekijken.

Zingen met je vingers

We beginnen met het bouwen van een leuk en herkenbaar teken project.
 • Zet de sprite op niet versleepbaar
 • Bouw het volgende script na.
 • Bespreek met elkaar de werking van dit script.
Kennis bouw je op door het script met elkaar te bespreken, te beschrijven en/of het aan elkaar uit te kunnen leggen.
Een teken script
We gaan nu een andere context aan het script toevoegen. Pak nu het
blok. Het dropdown menu staat in dit blok standaard op de parameter "volume".
 • experimenteer door met de muis op dit blok te klikken en tegelijkertijd zacht en/of hard te praten. Zingen mag ook...
 • kies uit het microfoon dropdown menu nu de optie frequentie.
  ​
 • probeer de hoogst een laagst mogelijke frquentie te vinden wanneer je fluit. πŸ˜™
 • schrijf deze twee frequenties op.
Zet deze twee frequenties uit op een schaal van 0 tot 100. Trek eerst de laagste frequentie in mijn situatie is dat het getal 700, af van het microfoon blok :
.
 • Fluit opnieuw je laagste toon en controleer of het blok ongeveer getal 0 aangeeft. (hertz)
 • Fluit je hoogte toon, in mijn sitiatie is dat 1600 hertz, grofweg 2000 hertz.
 • Deel door het getal 20:
  ​
 • Controleer de werking van dit samengestelde script.
 • Verander het bestaande script naar onderstaand voorbeeld.
Het hernieuwde script
Oefen in het fluiten van een gekozen liedje, bijvoorbeeld "Happy Birthday to You". Run het script, wanneer je nu de muis indrukt wordt het geluid getekend en fluit. Vandaar het herschalen (0-100) van het aantal hertz zodat het Hue blok deze waarde in kleur procent kan omzetten.
Bekijk het resultaat in de afbeelding hieronder. We hebben een spiraal getekend door te fluiten daarbij hebben we de informatie van geluid omgezet in kleur informatie.
Happy Birthday to you.
Hoe leuk zou het zijn om deze tekening terug te lezen, te decoderen. Daarvoor gaan we uit de sensing categorie het
blok gebruiken. Dit blok leest de Hue waarde van de muis.
 • Maak een nieuwe functie met het
  blok en keer de functie
  daarin om.
 • Plaats het script dat je hieronder ziet staan onder je bestaande script. In dit voobeeld ontbreekt de functie die je zojuist hebt gemaakt. Plaats deze functie in het script.
Het encode script.
Test je script, kun je het zelf gefloten liedje opnieuw laten klinken? Het is magisch! We hebben de tekening ontdaan van context, gereduceerd tot de fundamentele --> getallen. We hebben door het toevoegen van een andere context (geluid) het liedje opnieuw laten klinken. In computerwetenschap heet dat "encoding", je mag het wat mij betreft ook toegepaste magie noemen.
De spiraalvormige afbeelding van onze langspeelplaat willen we als achtergrond gaan bewaren. Ga naar Stage, maak en run dit script:
In het tablad "costumes" zal de afbeeldinge van je instrument terug te zien zijn.
Maak met wat je nu kent en kunt, geleerd hebt nog een ander instrument. Fluit een ander lied en sla het uiteindelijke resultaat als tweede afbeeling op in je achtergronden.
Wanneer je de kennis hebt om context te veranderen, kun je toveren en alleen diegene die de context kent en begrijpt kan met deze data werken.

Probeer meer

Kies een naam, gedicht en/of slogan. Maak een script waarbij elke letter van de tekst wordt omgezet in een eigen kleur. Schrijf je naam in kleuren Deze blokken kunnen je daarbij helpen.
​
"Decode" opnieuw de kleuren van je naam weer tot afzonderlijke letters.
Lukt het jouw om onderstaande afbeelding in letters te decoderen. Welk geheim schuilt er achter deze kleurenreeks?

Testopgaven

 1. 1.
  Welk blok rapporteerd de unicode, het getal waarin de letter is "encoded"?
 • ​
  ​
 • ​
  ​
 • ​
  ​
 • ​
  ​
2. Je sprite draagt een kostuum met tekening waarin geΓ«ncodeerde frequenties verwerkt zijn. Hoe kun je de frequenties transponeren?
 • Door het toevoegen van het "brightness" effect.
 • Door het toevoegen van het "ghost" effect.
 • Door het toevoegen van een "kleur" effect.
 • Door het toevoegen van het "saturation" effect.
3. Hoe noemen we informatie wanneer deze van context is ontdaan?
 • Kennis
 • Wijsheid
 • Informatie
 • Data
4. Waarom herschalen we de frequenties van de microfoon in een voor het "set pen hue" blok bruikbare schaal van nul tot honderd?
 • Om deze freqenties hoorbaar voor mensen te maken.
 • Om het volume dat voorkomt uit de tekening te verlagen.
 • Om eenduidige waarde voor het Hue blok, dat werkt op een schaal van 1-100, te krijgen
 • Om het onnodige overschakelen naar een ander octaaf te voorkomen.
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
Last modified 1yr ago