Video-effecten
Kijk in de spiegel

Introductie

Welkom bij alweer de laatste les van de derde week. Dit zal de laatste les zijn waarin we specifiek met media werken. In de vorige les heb je effecten op stilstaand beeld (foto's) leren toepassen, deze week gaan we effecten toepassen op, voor wat doorgaans als veeleisend wordt beschouwd...video. Laten we gaan beginnen.
De orginele video van deze les met een Nederlandse ondertiteling kun je hier bekijken.

Video-effecten

Ga naar de categorie "sensing" en zet de video aan met dit
blok door er met de muis op te klikken. Maak een nieuw kostuum, een zwart gevulde rechthoek voor de sprite.
 • ​
  ​
De eerste stap die we willen nemen is om de video-feed, op de sprite met het zwarte rechthoek kostuum te plaatsen. Daarvoor gebruiken we dit
blok en plaatsen dat blok in dit
. Zet de video-transparantie op 100%.
​
Maak, test het onderstaande script. Bespreek het aantal en type gebruikte variabelen en deze
functie die driemaal in het "map" blok voorkomt.
Het reslultaat heeft veel gelijkenis met het Posterize-effect uit onze vorige les. We willen dit constant en blijvend herhalen. Het "forever" blok "to the resque".
"Houston we've got a problem", De drie "V's" van Big data zijn Volume, VariΓ«teit en Velocity(snelheid). Ons script heeft duidelijke een probeem met video in de hoeveelheid data (Volume) en de snelheid (Velocity) waarin de data (video) verwerkt moeten worden. Klik met de rechtermuisknop aan de voorkant op het "Map" blok. Uit het optie menu dat verschijnt kies je de optie "compile". Er verschijnt het icoon van bliksemschicht op het "map" blok. Run, test je script nogmaals! Experimenteer met de parameter factor. Experimenteer met de kleurkanalen.
Nieuwe ontwikkelingen in de programmeeromgeving Snap! vindt voortdurend plaats. Tijdens het schrijven van deze cursus is de "hyperblocks" functionaliteit aan Snap! toegevoegd.
​
​

Hyperblocks

Open een geheel nieuw Snap! bestand. Maak vier variabelen, r, g, b, a aan. Op het podium klik je met de rechtermuisknop op de variabelen "r", selecteer de optie "slider". De variabele verandert in een slider.
 • ​
  ​
Stel door een klik met de rechtermuisknop voor deze slider ook de minimum en maximum waarde op respectievelijk het getal 0 en 255 in. Herhaal dit voor de andere drie variabelen. Zet webcam/video aan met dit
blok, zet de transparantie op 100% met dit
blok. Neem de Hyperblock stappen die je hieronder ziet staan.
 • ​
  : de pixellijst van de webcam.
 • ​
  : deel de pixellijst door de (slider) variabele, r, g, b, a. Rond het getal af.
 • ​
  : vermenigvuldig met de slider variabele r, g, b, a
 • ​
  : plaats de functie in een "switch to costume" blok
Wanneer je deze funtie goed bekijkt is er veel overeenkomst met de eerste, het Posterize video script. De werking van "map" is verwerkt in elk functieblok. Maak het script naar het voorbeeld dat je hieronder ziet staan verder af. Wijzig de positie van de sliders op het podium! Veel plezier met de "Hyperblocks" functionaliteit.
Hyperblocks functionaliteit
In de orginele video van deze les worden de video-effecten in een "green screen" voorbeeld verder behandeld en uitgewerkt. Aangezien wij inschatten dat de meerderheid van jullie thuis geen "green screen" tot haar/zijn beschikking heeft is dit het einde van deze les. We zien je graag terug in week vier waarin we met Big data gaan werken. Snap!-on

Testopgaven

 1. 1.
  welke van de volgende pixels is transparant?
 • 0,0,0,255
 • 0,255,0,255
 • 255,255,255,255
 • 255,0,255,0
2. Met welk script kan ik een groene pixel in een afbeelding transparant maken?
 • ​
  ​
 • ​
  ​
 • ​
  ​
 • ​
  ​
3. Wat is het maximum aantal kleuren wanneer ik deze expressie in "map" plaats?
​
​
 • 4
 • 16
 • 2
 • 8
​
​
​
​
​
​
​
Last modified 1yr ago